To smo me

Društvo za uveljavljanje  enakopravnosti žensk, enakosti spolov

Združujemo univerzitetne izobraženke vseh strok, ki želijo delovati na področju promocije izobraževanja in izboljšanja položaja žensk in deklet.
Za naše uspešno delovanje je pomembno spoznavati in sodelovati z evropskimi in svetovnimi ženskimi organizacijami, saj želimo sodelovati pri oblikovanju boljšega sveta za vse. Prizadevamo si za vsestransko izboljšanje položaja žena in deklet, za mir v svetu, za solidarnost med ljudmi in za ženski obraz sveta.

Poslanstvo

Naše združenje se zavzema za izboljšanje socialnega in ekonomskega položaja žena in deklet, zlasti s promoviranjem pomena znanja in izobraževanja za vse, predvsem pa za ženske. Aktivno podpiramo ženske v izobraževalnem procesu. Iščemo zaveznike, ki bodo podprli prizadevanja za boljši položaj slovenskih žensk in družin. Tudi izobražene ženske imamo probleme, smo razpete med družino in poklicno kariero, prehajamo skozi življenjske cikle. Opozarjamo na ženske probleme, jih individualno in družbeno ozaveščamo in iščemo rešitve zanje.

Cilji

Naš glavni cilj je povečati osveščenost o enakosti in nedeljivosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin najprej med izobraženkami samimi, pa tudi v javnosti nasploh.

Ženske imajo pravico do enakega uživanja in zaščite vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki med drugim vključujejo:

  • pravico do življenja;
  •  pravico do enakosti;
  •  pravico do prostosti in osebne varnosti;
  •  pravico do enake zaščite pred zakonom;
  •  pravico do varnosti pred vsemi oblikami diskriminacije;
  • pravico do najvišjega dosegljivega standarda telesnega in duševnega zdravja;
  •  pravico do ugodnih razmer na delovnem mestu;
  •  pravico ne biti podvržena mučenju ali drugemu okrutnemu, nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju ali kaznovanju

(Deklaracija Združenih narodov o odpravi nasilja nad ženskami, 1993)

Dejavnosti

Glavne dejavnosti društva so izobraževanja (predavanja, delavnice, usposabljanja), osveščanje članic in  spremljanje zakonodaje o enakih možnostih, spodbujanje raziskav, pridobivanje projektov ter podpiranje in spodbujanje posameznikov in posameznic ter skupin v uveljavljanju enakosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin in prizadevanju za mir.

Zgodovina

Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije (ZUIS) je prostovoljna, neprofitna in nevladna organizacija, ustanovljena leta 1995. Slovensko združenje je bilo sprva podružnica švicarske sekcije IFUW (International Federation of University Women).  Samostojno pot smo začele 1996. Na trienalni konferenci leta 1997 v Yokohami pa je dobilo status samostojne članice IFUW.

Gibanje IFUW se je začelo 11. junija leta 1919, ko so profesorice Virgina Gildersleeve in ZDA, Caroline Spurgeon in Rose Sidgwick iz Velike Britanije na sestanku v Londonu z resolucijo ustanovile IFUW in že naslednje leto odprle generalni urad gibanja v Londonu. Osnovna ideja ustanoviteljic je bila spodbujanje izobraževanja žena in deklet v miru. Ta ideja še vedno združuje številna združenja IFUW (zdaj GWI – Graduate Women International) po vsem svetu in tudi pri nas.

Sodobna združenja izobraženk po svetu in v Sloveniji pa temeljijo tudi na enakopravnosti in enakovrednosti spolov, ras, narodnosti, ver ter politične in ideološke pripadnosti.

Mednarodna povezanost

ZUIS je član Mednarodnega združenja univerzitetnih žensk (GWI),
ki deluje v 120 državah sveta in ima svojo predstavnico v OZN.

Je član Evropskega združenja univerzitetnih žensk (UWE),
ki ima svojo predstavnico v Svetu Evrope in v Evropskem ženskem lobiju.