To smo me

Društvo za uveljavljanje  enakopravnosti žensk, enakosti spolov

Združujemo univerzitetne izobraženke vseh strok, ki želijo delovati na področju promocije izobraževanja in izboljšanja položaja žensk in deklet.
Za naše uspešno delovanje je pomembno spoznavati in sodelovati z evropskimi in svetovnimi ženskimi organizacijami, saj želimo sodelovati pri oblikovanju boljšega sveta za vse. Prizadevamo si za vsestransko izboljšanje položaja žena in deklet, za mir v svetu, za solidarnost med ljudmi in za ženski obraz sveta.

Cilji

Naš glavni cilj je povečati osveščenost o enakosti in nedeljivosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin najprej med izobraženkami samimi, pa tudi v javnosti nasploh.

Zgodovina

Delujemo od leta 1995. Uradno je bilo društvo ustanovljeno in tudi mednarodno priznano na trienalni konferenci IFUW v Yokohami.

Mednarodna povezanost

ZUIS je član Mednarodnega združenja univerzitetnih žensk (IFUW),
ki deluje v 120 državah sveta in ima svojo predstavnico v OZN.

Je član Evropskega združenja univerzitetnih žensk (UWE),
ki ima svojo predstavnico v Svetu Evrope in v Evropskem ženskem lobiju.Never doubt that a small group of thoughtful,
committed citizens can change the world. Indeed, it is the only
thing that ever has.

Kako se nam pridružite?

V ZUIS se lahko včlani vsaka univerzitetno izobražena Slovenka (državljanka Slovenije),
zainteresirana za so/delovanje na naših ciljih. To stori takole:

– sestavi svoj življenjepis, pomembna je dosežena diploma in interesi za delo v društvu,
– pride na srečanje, kjer dobi in izpolni obrazec:
Pristopnica za članico ZUIS 2010 ter plača letno članarino (22 EUR).

Plačilo je mogoče na tekoči račun pri Delavski hranilnici D.D., SI56 6100 0001 6305 659. 

Obrazec izroči predsednici ali ga pošlje na naslov: ZUIS, *  Cankarjeva 1/4, (pri SSK),1000 LJUBLJANA
ali po e-pošti na naslov:
E- pošta: Izobraženke Slovenije

 

Leave a Reply