Program

Posvet Slovenske akademije znanosti in umetnosti in
Združenja univerzitetnih izobraženk Slovenije

Ženske na vodilnih položajih v visokem šolstvu v Sloveniji: premostitev resničnih ali namišljenih ovir

sreda, 11. aprila 2012
dvorana SAZU, Novi trg 3, Ljubljana

POZDRAVNA NAGOVORA

9:30 akad. prof. dr. Jože Trontelj, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti
9:40 mag. Elizabeta Baretić-Kolar, dr. med., predsednica Združenja univerzitetnih izobraženk Slovenije

PRVI SKLOP
moderatorka: akad. prof. dr. Alenka Šelih

9:50 zasl. red. prof. dr. Maca Jogan: Od stekla do jekla
10:10 prof. dr. Milica Antić Gaber: Ovire, s katerimi se soočajo ženske za vstop v politiko: ali imata akademsko in politično polje kaj skupnega?
10:30 prof. dr. Tamara Turnšek-Lah: Gibanje za ženske v znanosti in za znanost o ženskah v Sloveniji

ODMOR (10:50 – 11:20)

DRUGI SKLOP
moderatorka: mag. Elizabeta Baretić-Kolar, dr. med.

11:20 izr. prof. dr. Vesna V. Godina: Položaj žensk na vodilnih položajih v visokem šolstvu v Sloveniji: ženske med močjo in vrednostjo
11:40 prof. dr. Helena Meden Vrtovec, dr. med.: Značilnosti žensk na vodilnih položajih
12:00 prof. dr. Lucija Čok: Popolnost različnosti
12:20 dr. Dunja Mladenić: Spodbujanje izvajanja politike enakih možnosti v raziskovalnih organizacijah
12:40 prof. dr. Lučka Kajfež-Bogataj: Namišljene in dejanske ovire na poti do vodilnih položajev: jih ženske ne morejo ali nočejo premagati?
13:00 akad. prof. dr. Alenka Šelih: Od asistentke do prorektorice

RAZPRAVA (13:00 – 14:00)
moderatorki: akad. prof. dr. Alenka Šelih in mag. Elizabeta Baretić-Kolar, dr. med.

Leave a Reply