Kolokvij 11. april 2012:

Predavateljice na kolokviju

Ljubljana, 11. april 2012, Slovenska akademija znanosti in umetnosti

“Ženske na vodilnih položajih v visokem šolstvu v Sloveniji: Premostitev ovir – realnih ali namišljenih”

Program

Kolokvij z naslovom “Ženske na vodilnih položajih v visokem šolstvu v Sloveniji: Premostitev ovir – realnih ali namišljenih” bo potekal v sredo, 11. aprila 2012 v Veliki dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti na Novem trgu 3 v Ljubljani. 

Cilj dogodka je identificirati ovire, s katerimi se soočajo ženske na vodilnih položajih na področju visokega šolstva v Sloveniji in razviti strategije za spodbujanje večjega dostopa žensk do odločevalskih položajev v visokem šolstvu, vključno z ustvarjanjem globalnega omrežja na tem področju. 

Mednarodna zveza univerzitetnih žensk (IFUW) bo zbrala in objavila rezultate vseh nacionalnih srečanj v mednarodnem poročilu, ki bo objavljeno aprila 2013 v elektronski obliki in predstavljeno avgusta 2013 na trienalni konferenci IFUW v Istanbulu.

 Organizacijski in programski odbor kolokvija:

 mag. Elizabeta A. Baretić-Kolar, dr. med., predsednica Združenja univerzitetnih izobraženk Slovenije

 mag. Hedvika Pavlica Kolman, častna predsednica Združenja univerzitetnih izobraženk Slovenije

 Mateja Rot, Koordinatorka mednarodnih odnosov Združenja univerzitetnih izobraženk Slovenije

 prof. dr. Alenka Šelih, Slovenska akademija znanosti in umetnosti

 dr. Tatjana Avšič, Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Prisrčno vabljeni!

 

Leave a Reply