12. decembra 2016 se vidimo

Vljudno vas vabimo na decembrsko predavanje našega združenja, ki bo 12.12. 2016 v prostorih Slovenskega svetovnega kongresa, na Cankarjevi 1/IV ob 17. uri.

“Vonji življenja“

Predavala bo dr. Nataša Žilevski, zdravnica, ki je v tretjem življenjskem obdobju udejanila svojo ustvarjalno žilico. Nataša Žilevski bo predstavila zbirko kratkih zgodb Vonji življenja.

17. oktober 2016 – pridite poslušat dr. Janeza Šumrado

“Ženske v diplomaciji po svetu in v RS“ je naslov našega oktobrskega srečanja 17. 10. 2016, ob 17. uri.

Predaval bo veleposlanik dr. Janez Šumrada, nacionalni koordinator za zadeve OECD v Direktoratu za gospodarsko in javno diplomacijo MZZ RS in nekdanji univerzitetni učitelj na ljubljanski, mariborski ter nekaterih tujih univerzah.

Dr. Šumrada je odličen poznavalec slovenske diplomacije in diplomatskih povezav, zato si rezervirajte čas in pridite. Povabite prijatelja/prijateljico.

ZUIS bo na Festivalu nevladnih organizacij LUPA tudi letos

Spoštovane članice in prijateljice,

vem, da ima vsaka od nas dan zapolnjen z delom, obveznostmi in vsem tistim, kar dela naše življenje vredno. Smo polno obremenjene in verjetno tudi zadovoljne s svojim življenjem. Verjetno – toda ne nujno vedno in povsod in na vseh področjih. Ko ugotavljamo, da so okoliščine daleč od naših potreb in želja, pa se pogosto zavemo, da smo same in nemočne. Takrat se zavemo pomembnosti druženja, iskanja skupnih interesov in skupne moči. Česar pa ni mogoče ustvariti čez noč.

V ZUIS se s tem ukvarjamo že več kot dvajset let. Ne gre nam vedno gladko. Tudi letošnje leto nam postavlja posebne izzive. Daje pa nam tudi možnosti. Ena od teh je Festival nevladnih organizacij LUPA, na katero smo prijavljene in ki bo v sredo 28.septembra 2016 od 11h naprej na Novem trgu in na Bregu. Naša stojnica nosi št. 39. Pridite, pripeljite vse, ki jih naše delovanje zanima.

Upravni odbor ZUIS

Preimenovanje v GWI iz IFUW je uradno sprejeto

I am happy to inform you we are now officially, at long last  GWI ! Please see message below,  said Amy Paunila, Communications and Advocacy Officer of Graduate Women International: “We are pleased to inform you that the Committee on Non-Governmental Organizations at its 2016 Resumed Session, held from 23 May to 3 June 2016, decided to take note of the change of name of your organization from International Federation of University Women in special consultative status with ECOSOC (1947) to Graduate Women International (GWI). This decision was duly endorsed by the Economic and Social Council at its substantive session on 25 July 2016.

Accordingly, we have updated the name of your organization in our system to reflect this change. Therefore, when you register for any upcoming events or meetings in the United Nations, kindly remember to use the new name under which you are now recognized in our database.

Sincerely,
NGO Branch

 

Vabilo za maj 2016

V ponedeljek, 16. maja 2016, ob 17. uri, Cankarjeva 1/IV, Ljubljana, ste vabljene na predavanje dr. Nataše Dernovšček Hafner, univ. dipl. psihologinje, ki bo spregovorila o problematiki drog. Naslov predavanja je “Droge in družina”. 

Svetovni dan knjige

 

Na svetovni dan knjige in avtorskih pravic Mednarodno združenje univerzitetnih izobraženk (GWI) in Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije (ZUIS) pozivata vlade in odločevalce, naj zagotovijo dostop do informacij vsakemu otroku, posebej še dekletom

 

Ljubljana, 21. aprila 2016 – Mednarodno združenje univerzitetnih izobraženk (GWI) in Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije (ZUIS) ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic pozivata vlade in odločevalce, naj  si prizadevajo za trajnostne razvojne cilje glede enakosti spolov pri izobraževanju v skladu z dogovori septembra 2015. Čeprav je stopnja pismenosti med mladimi v starosti od 15 do 24 let med leti 1990 in 2015 v svetu narasla s 83% na 91% in se je razkorak med ženskami in moškimi zmanjšal, dekleta še vedno potrebujejo pozornost. Po sedanjih ocenah je skupno število otrok osnovnošolske starosti, ki ne obiskujejo šole, s 100 milijonov leta 2000 padlo na 57 milijonov leta 2015. Med njimi pa je več kot 55% deklet[1]. GWI poziva odločevalce, da okrepijo svoje zaveze pri zagotavljanju splošnega dostopa do kakovostnega osnovnega in srednješolskega izobraževanja vsem otrokom, zlasti dekletom.

 

Podpora javnim knjižnicam, razvoj programov za dostop do čtiva na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja, tečaji pismenosti za dekleta in žene, potujoče knjižnice in omogočanje dostopa do interneta, preko katerega dekleta in žene pridejo do spletnih knjig, vse to omogoča višjo stopnjo pismenosti in spodbuja bralne navade.

 

Catherine Bell, presednica GWI, pravi: „Redno branje ima veliko dobrih učinkov, med katere spada pridobivanje znanja, obenem je eno od ključnih meril kakovostne izobrazbe, kot jo opredeljuje Delovna skupina za meritve učenja  (Learning Metrics Task Force[2]). Z zgodnjo pridobitvijo bralnih navad otroci zanesljivo napredujejo v življenju.” V slovenskih razmerah je na to treba misliti še zlasti, ko v šolanje vključujemo begunske otroke in ko gre za otroke iz depriviligiranih okolij.

 

Mednarodno združenje univerzitetnih izobraženk poziva vlade, naj še naprej razvijajo svoje programe pismenosti, in starše, naj si kljub vse bolj digitaliziranemu svetu prizadevajo, da otroci osvojijo različne poti do bralnih spretnosti. Raziskava dobrodelnega knjižnega sklada, opravljena februarja 2015, je pokazala, da so britanski otroci kljub dostopnosti tako tiskanih kot elektronskih knjig raje izbrali tiskane izdaje, pa naj je šlo za branje za zabavo ali za učenje. Dejansko je 76% anketiranih staršev potrdilo, da imajo njihovi otroci pri branju za razvedrilo raje tiskane knjige, ker uživajo v obračanju listov, ker gre za lastno knjigo in ker knjige lahko izberejo v knjižnici.

 

——

 

Mednarodno združenje univerzitetnih izobraženk (GWI – Graduate Women International ) je nevladna organizacija z mednarodnim članstvom, s sedežem v Ženevi v Švici in prisotna v več kot 80 državah. Ustanovljena je bila leta 1919 in je vodilna svetovna ženska in dekliška organizacija, ki zagovarja pravice, enakost in krepitev vloge žensk z dostopom do kakovostne izobrazbe in usposabljanjem do najvišjih ravni. GWI ima poseben posvetovalni status pri Ekonomskem in socialnem svetu Združenih narodov ECOSOC in kot nevladna organizacija vzdržuje uradne stike z Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO in Mednarodno organizacijo dela ILO. Slovensko združenje ZUIS obstaja od leta 1995 in je od vsega začetka član GWI. Več informacij na: www.zuis.si.

 

 

 [1] Poročilo o milenijskih razvojnih ciljih za leto 2015

 

[2] Brookings Center for Universal Education

Voščili

Vseeno, ali praznujete velikonočne skrivnosti,

svoj osebni dosežek ali zmago,

intimno občuteno ali oddaljeno materinstvo

ali pa preprosto prihod pomladi,

želimo vam lepe praznike.

Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije

Voščilo ob osmem marcu

Drage vse! Pridružujemo se ŽLS v njeni izjavi.

SPOROČILO ZA JAVNOST OB 8. MARCU, MEDNARODNEM DNEVU ŽENSK

Letošnji 8. marec obeležujemo v okoliščinah, ki nas opozarjajo, da gre vse bolj za nujno obrambo miru, temeljnih vrednot parlamentarne demokracije in doseženih pravic ter svoboščin vseh v naši lastni družbi, pa tudi v Evropski uniji. Žal smo se očitno zaman nadejale, da bo ta skupnost držav učinkovit branik pred nedemokratičnimi zastranitvami mladih demokracij. Evropski svet, v katerem odločajo predsedniki vlad držav članic, tudi naš predsednik vlade, torej ne anonimni evropski birokrati, je dopustil, da ena največjih članic, Velika Britanija, uporablja dvojna merila za socialne pravice delavk in delavcev, ne samo prebežnikov iz vojnih območij ter neevropskih imigrantk in imigrantov, ampak tudi za ljudi, ki smo polnopravni državljani EU! Dopustil je tudi, da pravila EU, ki naj bi vsaj minimalno brzdala pohlep in strigla dobičke londonskega finančnega centra, zanj ne bodo veljala, torej bo bistveno manj denarja za opuščanje politike varčevanja na račun tistih, ki živimo od vse bednejših plač in pokojnin ter vse bolj množično tudi od socialnih podpor in dodatkov. Kdor je doslej mislil, da državljanke in državljani držav članic EU ne sedimo v istih čolnih, ki se potapljajo v Sredozemlju, ima zdaj črno na belem, da se je motil! Le da v naše čolne voda šele pronica, v njihove pa dere v slapovih. V življenjskem interesu vseh nas je, nas žensk, pa je še toliko bolj, da se postavimo po robu vsaki politiki, ki z igranjem ali nemočne žrtve velikih v EU ali nacionalistične obrambe »naših« ljudi pred nevarnostmi, ki da nam pretijo pred begunci in ekonomskimi migranti, spreminjajo Slovenijo v prvo branilko trdnjave Evrope in našo demokracijo v državo, kjer je zatiranje svobode in odpravljanje enakosti za vse baje nujno zato, da bi »ohranili« naše vrednote in »zavarovali« naše meje, trge, ulice ter šole. Ta politika je pripeljala do tega, da so starši in učitelji začeli verjeti, da nas ogrožajo maloštevilni otroci brez spremstva, najranljivejši begunci pred vojno! Videti je, da je povzročiteljem tragične selitve svetovnega juga na svetovni sever uspelo, da se strah in sovraštvo ljudi, namesto proti njim, obrača proti njihovim žrtvam. Ko se družba, soočena s krizo, začne zapirati, ko v zunanjem svetu vidi samo še sovražno zaroto, doma pa samo še notranje sovražnike, narodne izdajalce in grešne kozle za vse, kar že gre in bi še lahko šlo narobe, ženske spet postanemo samo podanice, ki jih je treba vzgajati. Zlepa ali zgrda nas je treba pripraviti do tega, da rojevamo vojake, se žrtvujemo za družino in domovino ter se odrečemo pravici odločati o lastnem življenju. Predvsem pa naj bi nehale soodločati z moškimi o DRUŠTVO Dalmatinova 4, ŽENSKI LOBI SLOVENIJE 1000 Ljubljana telefon: 070 611 213 e-naslov: zenskilobi@gmail.com www.zenskilobi.si drugačnem, pravičnejšem svetu, ki smo ga pripravljene in sposobne soustvarjati. Javne molitve skrajnežev pred porodnišnicami nas opozarjajo, da moramo odločno braniti svojo pravico do lastnega telesa, svojo pravico do zasebnosti, svojo pravico do sekularne in nemilitarizirane države. Blatenje in poimensko javno označevanje branilk Ustave, češ da so v »abortivnem lobiju«, nas spodbuja k zahtevi, da državne institucije, ki so pristojne in odgovorne za preprečevanje in ustavljanje sovražnega govora proti katerikoli družbeni skupini, torej tudi v tem primeru, učinkovito opravijo svojo dolžnost. Rezilna žica in vojska na mejah, javne molitve pred porodnišnico, rasistični in islamofobični shodi proti beguncem s parolo: »Ne na mojem dvorišču«, so znamenja istega procesa, tj. umiranja demokracije, umiranja enakosti, umiranja človečnosti in solidarnosti med ljudmi. Temu se ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, v imenu temeljne enakosti in nujne solidarnosti med ljudmi, najodločneje postavljamo po robu. Današnje razmere nam kažejo, da bomo sicer izredno težko ohranile že doseženo raven enakosti med spoloma, kaj šele, da bi lahko spodbudile kakršno koli uspešno napredovanje v politiki enakosti spolov.

Sonja Lokar, predsednica Ženskega lobija Slovenije

DRUŠTVO ŽENSKI LOBI SLOVENIJE Dalmatinova 4,  1000 Ljubljana

telefon: 070 611 213 e-naslov: zenskilobi@gmail.com www.zenskilobi.si

IN še nekaj branja na to temo dr. Milice Antić Gaber:

http://spol.si/blog/2016/03/07/izjava-ob-8-marcu/

http://metadekleta.metinalista.si/dr-milica-antic-gaber-zmoremo/