Svetovni dan knjige

 

Na svetovni dan knjige in avtorskih pravic Mednarodno združenje univerzitetnih izobraženk (GWI) in Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije (ZUIS) pozivata vlade in odločevalce, naj zagotovijo dostop do informacij vsakemu otroku, posebej še dekletom

 

Ljubljana, 21. aprila 2016 – Mednarodno združenje univerzitetnih izobraženk (GWI) in Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije (ZUIS) ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic pozivata vlade in odločevalce, naj  si prizadevajo za trajnostne razvojne cilje glede enakosti spolov pri izobraževanju v skladu z dogovori septembra 2015. Čeprav je stopnja pismenosti med mladimi v starosti od 15 do 24 let med leti 1990 in 2015 v svetu narasla s 83% na 91% in se je razkorak med ženskami in moškimi zmanjšal, dekleta še vedno potrebujejo pozornost. Po sedanjih ocenah je skupno število otrok osnovnošolske starosti, ki ne obiskujejo šole, s 100 milijonov leta 2000 padlo na 57 milijonov leta 2015. Med njimi pa je več kot 55% deklet[1]. GWI poziva odločevalce, da okrepijo svoje zaveze pri zagotavljanju splošnega dostopa do kakovostnega osnovnega in srednješolskega izobraževanja vsem otrokom, zlasti dekletom.

 

Podpora javnim knjižnicam, razvoj programov za dostop do čtiva na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja, tečaji pismenosti za dekleta in žene, potujoče knjižnice in omogočanje dostopa do interneta, preko katerega dekleta in žene pridejo do spletnih knjig, vse to omogoča višjo stopnjo pismenosti in spodbuja bralne navade.

 

Catherine Bell, presednica GWI, pravi: „Redno branje ima veliko dobrih učinkov, med katere spada pridobivanje znanja, obenem je eno od ključnih meril kakovostne izobrazbe, kot jo opredeljuje Delovna skupina za meritve učenja  (Learning Metrics Task Force[2]). Z zgodnjo pridobitvijo bralnih navad otroci zanesljivo napredujejo v življenju.” V slovenskih razmerah je na to treba misliti še zlasti, ko v šolanje vključujemo begunske otroke in ko gre za otroke iz depriviligiranih okolij.

 

Mednarodno združenje univerzitetnih izobraženk poziva vlade, naj še naprej razvijajo svoje programe pismenosti, in starše, naj si kljub vse bolj digitaliziranemu svetu prizadevajo, da otroci osvojijo različne poti do bralnih spretnosti. Raziskava dobrodelnega knjižnega sklada, opravljena februarja 2015, je pokazala, da so britanski otroci kljub dostopnosti tako tiskanih kot elektronskih knjig raje izbrali tiskane izdaje, pa naj je šlo za branje za zabavo ali za učenje. Dejansko je 76% anketiranih staršev potrdilo, da imajo njihovi otroci pri branju za razvedrilo raje tiskane knjige, ker uživajo v obračanju listov, ker gre za lastno knjigo in ker knjige lahko izberejo v knjižnici.

 

——

 

Mednarodno združenje univerzitetnih izobraženk (GWI – Graduate Women International ) je nevladna organizacija z mednarodnim članstvom, s sedežem v Ženevi v Švici in prisotna v več kot 80 državah. Ustanovljena je bila leta 1919 in je vodilna svetovna ženska in dekliška organizacija, ki zagovarja pravice, enakost in krepitev vloge žensk z dostopom do kakovostne izobrazbe in usposabljanjem do najvišjih ravni. GWI ima poseben posvetovalni status pri Ekonomskem in socialnem svetu Združenih narodov ECOSOC in kot nevladna organizacija vzdržuje uradne stike z Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO in Mednarodno organizacijo dela ILO. Slovensko združenje ZUIS obstaja od leta 1995 in je od vsega začetka član GWI. Več informacij na: www.zuis.si.

 

 

 [1] Poročilo o milenijskih razvojnih ciljih za leto 2015

 

[2] Brookings Center for Universal Education

Comments are closed.