Voščilo ob osmem marcu

Gallery

“Naj bo ženska popolna, šibka, samorasla, ljubljena, predana, muhasta, uspešna, zrela, ne glede na njeno starost, poreklo, izobrazbo, videz – 8. marec je dan, ko naj se vsaka ženska zave, da je vredno biti ženska.” Darja Teran, predsednica ZUIS

Vabilo – marec 2015

Prijazno vabljene na naše redno mesečno srečanje, ki bo v ponedeljek, 16. marca 2015, ob 17. uri na Cankarjevi 1/IV (vhod iz pasaže), v Ljubljani, ko nam bosta članici skupine uveljavljenih oblikovalk

Oloop, mag. Jasminka Ferček in mag. Tjaša Bavcon. Več …

Vabilo ob 8. marcu 2015

Metka Roksandić, predsednica ŽLS in ZUIS vas vabi:

“Drage kolegice, vabim vas, da skupaj delovno obeležimo mednarodni praznik žensk 8. marec  na dogodku, ki ga organiziramo v Ljubljani. Dogodek bo 7. marca ob 11.00 uri v lokalu Pritličje na Mestnem trgu 2 v Ljubljani.

Predstavile bomo Feministični manifest, dokument, ki je bil sprejet s sodelovanjem in najširšim soglasjem žensk udeleženk konference na Brdu “Ženske 20 let po Pekingu”.

Je prilika za akcijo in je prilika za druženje.”

 

 

 

 

 

Januarska delavnica

V januarju zainteresirane vabimo na delavnico  “ZUIS- naši temelji in naši cilji”, kjer ste vabljene, da prispevate svoje mnenje in poveste, kaj si želite v združenju in kako si predstavljate njegov razvoj, namignete, kaj  lahko same prispevate k uresničevanju tega razvoja.  Delavnica bo potekala v manjših skupinah, zato ni strahu, da ne bi prišle do besede. Vabljene ste na srečanje sredo 28. januarja ob 17h v prostore Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi 1 v Ljubljani (4. nadstropje).

V IFUW poteka debata o spremembi imena

Kot članice svetovne zveze izobraženk spremljamo dogajanje v IFUW. Vroča debata poteka o spremembi imena IFUW. Sprašujejo se, ali je bolje ‘university women’ ali ‘graduates’. Predlog za novo ime je Graduate Women International. In kot povsod so tudi pri nas mnenja deljena.

25. november: Dan boja proti nasilju nad ženskami

Pred 15 leti je Generalna skupščina Združenih narodov 25. november razglasila kot mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami.

To, kar se dogaja številnim ženskam zato, ker so ženske, prizadeva tudi izobraženke, le da je pri njih pečat molčečnosti še težji. ZUIS od leta 2012 sodeluje v mednarodnem projektu Nasilje v družini, ki ga doživaljajo izobraženke (Grundtvig project Domestic Violence Met by Educated Women). Tako smo na nedavni konferenci v Ljubljani problematiko in njeno reševanje predstavili tujim partnerjem in javnosti. Eden od cijev konference je povečati zavedanje, kako pomembno je preprečevanje in reševanje nasilja v odnosih med ljudmi za družbo nasploh. Vsi potrebujemo družbo, ki temelji na zdravih odnosih. (D. Teran)

Preliminarni program projektnega srečanja v Ljubljani

Aside

Konferenca – Delavnica / Conference – Workshop

Nasilje nad izobraženimi ženskami v domačem okolju / Domestic Violence Met by Educated Women (DVMEW)
Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije /Slovenian Union of University Women

Prihod udeležencev / Arrival: Četrtek, 6. November 2014 / Thursday, 6th November 2014Optional evening meeting at City Hotel

Petek, 7. november 2014 / Friday, 7th November

Kraj / Venue: Teološka fakulteta UL / Faculty of Theology, Poljanska cesta 2, Ljubljana

9.30-10.00: Pozdravni nagovor / Welcome address: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prorektorica Univerze v Ljubljani / Vice-Rector, University of Ljubljana

Nagovor / Address by Ms. Edith Lommerse, predsednica Evropskega združenja izobraženk / President of University Women of Europe

10.00-11.00: Vlasta Nussdorfer, Varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije / Ombudsman of the Republic of Slovenia: Nasilje ne izbira žrtev (Violence does not select its victims), predavanje

11.00-11.15: odmor za kavo / coffee break

11.15-12.15: Dr. Christian Gostečnik, dekan Teološke fakultete UL / Dean of the Faculty of Theology; Dr. Tanja Repič Slavič, Dr. Saša Poljak Lukek: Skrite in zamolčane žrtve (Victims, hidden and slighted), predavanje

12.15-14.00: Odmor za kosilo / Lunch break

14.00-14.45: Maja Plaz, predsednica SOS telefona / president of SOS telefon – Nasilje nad ženskami ne pozna izobrazbenih razlik (Violence against women knows no differences in education), predavanje

14.45- 15.30: Martina Jenkole, Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije / Slovenian Union of University Women  – Otroci, žrtve domačega nasilja (Children, victims of domestic violence), predavanje

15.30-15.45: odmor za kavo / coffee break

15.45-16.30: Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacijo / DNK – Psihično nasilje nad ženskami v intimnopartnerskih odnosih (Psychological violence against women in intimate parter relationships), predavanje

16.30-17.15: Ms. Sarah Irek & Mr. Arne Kohrs, DVMEW : Kako zmanjšati nasilje nad ženskami, razmišljanje v kontekstu projekta (How to Reduce Violence against Women. Basic Considerations), predavanje.

19.00: Večerja / Conference Dinner

 Sobota, 8. november 2014 / Saturday, 8th November

Kraj / Venue: City Hotel, Dalmatinova ulica 15,T (+386 (0) 1 239 00 00

 9.00-11.00: Delavnica / Workshop:

Primeri dobrih praks in zaznavanje izrazitih obeležij nasilja nad izobraženimi ženskami v domačem okolju / Examples of good practices in reference to identified special characteristics of domestic violence met by educated women

Delavnica – skupinsko delo / Workshop circles: Pomoč, ki jo nudijo inštitucije / Institutional help; Neformalna pomoč / Informal help; Mlade nezaposlene izobraženke – kako reševati njihove problem / Young unemployed educated women – identifying paths towards solutions

Poročanje o rezultatih skupinskega dela / All participants of circles will be encouraged to give their input.

11.00-11.15: odmor za kavo / coffee break

11.15-12.15: Predstavitev dosedanjega dela sodelujočih projktnih partnerjev po državah / Recent activities of the project partners (reports of individual countries)

12.15-13.30: Odmor za kosilo / Lunch break

13.30-15.00: Posvetovanje o nadaljevanju projekta / Next steps within the project

Ocena srečanja v Ljubljani / Evaluation of the meeting in Ljubljana

Ca. 16.00 Voden ogled po Ljubljani (ali sprejem na županstvu) / Guided Tour of Ljubljana or a Reception by the Mayor of Ljubljana

18.30: Večerja / Conference Dinner

Sunday November 9th  

Departure