Vabilo za maj 2016

V ponedeljek, 16. maja 2016, ob 17. uri, Cankarjeva 1/IV, Ljubljana, ste vabljene na predavanje dr. Nataše Dernovšček Hafner, univ. dipl. psihologinje, ki bo spregovorila o problematiki drog. Naslov predavanja je “Droge in družina”. 

Svetovni dan knjige

 

Na svetovni dan knjige in avtorskih pravic Mednarodno združenje univerzitetnih izobraženk (GWI) in Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije (ZUIS) pozivata vlade in odločevalce, naj zagotovijo dostop do informacij vsakemu otroku, posebej še dekletom

 

Ljubljana, 21. aprila 2016 – Mednarodno združenje univerzitetnih izobraženk (GWI) in Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije (ZUIS) ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic pozivata vlade in odločevalce, naj  si prizadevajo za trajnostne razvojne cilje glede enakosti spolov pri izobraževanju v skladu z dogovori septembra 2015. Čeprav je stopnja pismenosti med mladimi v starosti od 15 do 24 let med leti 1990 in 2015 v svetu narasla s 83% na 91% in se je razkorak med ženskami in moškimi zmanjšal, dekleta še vedno potrebujejo pozornost. Po sedanjih ocenah je skupno število otrok osnovnošolske starosti, ki ne obiskujejo šole, s 100 milijonov leta 2000 padlo na 57 milijonov leta 2015. Med njimi pa je več kot 55% deklet[1]. GWI poziva odločevalce, da okrepijo svoje zaveze pri zagotavljanju splošnega dostopa do kakovostnega osnovnega in srednješolskega izobraževanja vsem otrokom, zlasti dekletom.

 

Podpora javnim knjižnicam, razvoj programov za dostop do čtiva na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja, tečaji pismenosti za dekleta in žene, potujoče knjižnice in omogočanje dostopa do interneta, preko katerega dekleta in žene pridejo do spletnih knjig, vse to omogoča višjo stopnjo pismenosti in spodbuja bralne navade.

 

Catherine Bell, presednica GWI, pravi: „Redno branje ima veliko dobrih učinkov, med katere spada pridobivanje znanja, obenem je eno od ključnih meril kakovostne izobrazbe, kot jo opredeljuje Delovna skupina za meritve učenja  (Learning Metrics Task Force[2]). Z zgodnjo pridobitvijo bralnih navad otroci zanesljivo napredujejo v življenju.” V slovenskih razmerah je na to treba misliti še zlasti, ko v šolanje vključujemo begunske otroke in ko gre za otroke iz depriviligiranih okolij.

 

Mednarodno združenje univerzitetnih izobraženk poziva vlade, naj še naprej razvijajo svoje programe pismenosti, in starše, naj si kljub vse bolj digitaliziranemu svetu prizadevajo, da otroci osvojijo različne poti do bralnih spretnosti. Raziskava dobrodelnega knjižnega sklada, opravljena februarja 2015, je pokazala, da so britanski otroci kljub dostopnosti tako tiskanih kot elektronskih knjig raje izbrali tiskane izdaje, pa naj je šlo za branje za zabavo ali za učenje. Dejansko je 76% anketiranih staršev potrdilo, da imajo njihovi otroci pri branju za razvedrilo raje tiskane knjige, ker uživajo v obračanju listov, ker gre za lastno knjigo in ker knjige lahko izberejo v knjižnici.

 

——

 

Mednarodno združenje univerzitetnih izobraženk (GWI – Graduate Women International ) je nevladna organizacija z mednarodnim članstvom, s sedežem v Ženevi v Švici in prisotna v več kot 80 državah. Ustanovljena je bila leta 1919 in je vodilna svetovna ženska in dekliška organizacija, ki zagovarja pravice, enakost in krepitev vloge žensk z dostopom do kakovostne izobrazbe in usposabljanjem do najvišjih ravni. GWI ima poseben posvetovalni status pri Ekonomskem in socialnem svetu Združenih narodov ECOSOC in kot nevladna organizacija vzdržuje uradne stike z Organizacijo Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO in Mednarodno organizacijo dela ILO. Slovensko združenje ZUIS obstaja od leta 1995 in je od vsega začetka član GWI. Več informacij na: www.zuis.si.

 

 

 [1] Poročilo o milenijskih razvojnih ciljih za leto 2015

 

[2] Brookings Center for Universal Education

Voščili

Vseeno, ali praznujete velikonočne skrivnosti,

svoj osebni dosežek ali zmago,

intimno občuteno ali oddaljeno materinstvo

ali pa preprosto prihod pomladi,

želimo vam lepe praznike.

Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije

Voščilo ob osmem marcu

Drage vse! Pridružujemo se ŽLS v njeni izjavi.

SPOROČILO ZA JAVNOST OB 8. MARCU, MEDNARODNEM DNEVU ŽENSK

Letošnji 8. marec obeležujemo v okoliščinah, ki nas opozarjajo, da gre vse bolj za nujno obrambo miru, temeljnih vrednot parlamentarne demokracije in doseženih pravic ter svoboščin vseh v naši lastni družbi, pa tudi v Evropski uniji. Žal smo se očitno zaman nadejale, da bo ta skupnost držav učinkovit branik pred nedemokratičnimi zastranitvami mladih demokracij. Evropski svet, v katerem odločajo predsedniki vlad držav članic, tudi naš predsednik vlade, torej ne anonimni evropski birokrati, je dopustil, da ena največjih članic, Velika Britanija, uporablja dvojna merila za socialne pravice delavk in delavcev, ne samo prebežnikov iz vojnih območij ter neevropskih imigrantk in imigrantov, ampak tudi za ljudi, ki smo polnopravni državljani EU! Dopustil je tudi, da pravila EU, ki naj bi vsaj minimalno brzdala pohlep in strigla dobičke londonskega finančnega centra, zanj ne bodo veljala, torej bo bistveno manj denarja za opuščanje politike varčevanja na račun tistih, ki živimo od vse bednejših plač in pokojnin ter vse bolj množično tudi od socialnih podpor in dodatkov. Kdor je doslej mislil, da državljanke in državljani držav članic EU ne sedimo v istih čolnih, ki se potapljajo v Sredozemlju, ima zdaj črno na belem, da se je motil! Le da v naše čolne voda šele pronica, v njihove pa dere v slapovih. V življenjskem interesu vseh nas je, nas žensk, pa je še toliko bolj, da se postavimo po robu vsaki politiki, ki z igranjem ali nemočne žrtve velikih v EU ali nacionalistične obrambe »naših« ljudi pred nevarnostmi, ki da nam pretijo pred begunci in ekonomskimi migranti, spreminjajo Slovenijo v prvo branilko trdnjave Evrope in našo demokracijo v državo, kjer je zatiranje svobode in odpravljanje enakosti za vse baje nujno zato, da bi »ohranili« naše vrednote in »zavarovali« naše meje, trge, ulice ter šole. Ta politika je pripeljala do tega, da so starši in učitelji začeli verjeti, da nas ogrožajo maloštevilni otroci brez spremstva, najranljivejši begunci pred vojno! Videti je, da je povzročiteljem tragične selitve svetovnega juga na svetovni sever uspelo, da se strah in sovraštvo ljudi, namesto proti njim, obrača proti njihovim žrtvam. Ko se družba, soočena s krizo, začne zapirati, ko v zunanjem svetu vidi samo še sovražno zaroto, doma pa samo še notranje sovražnike, narodne izdajalce in grešne kozle za vse, kar že gre in bi še lahko šlo narobe, ženske spet postanemo samo podanice, ki jih je treba vzgajati. Zlepa ali zgrda nas je treba pripraviti do tega, da rojevamo vojake, se žrtvujemo za družino in domovino ter se odrečemo pravici odločati o lastnem življenju. Predvsem pa naj bi nehale soodločati z moškimi o DRUŠTVO Dalmatinova 4, ŽENSKI LOBI SLOVENIJE 1000 Ljubljana telefon: 070 611 213 e-naslov: zenskilobi@gmail.com www.zenskilobi.si drugačnem, pravičnejšem svetu, ki smo ga pripravljene in sposobne soustvarjati. Javne molitve skrajnežev pred porodnišnicami nas opozarjajo, da moramo odločno braniti svojo pravico do lastnega telesa, svojo pravico do zasebnosti, svojo pravico do sekularne in nemilitarizirane države. Blatenje in poimensko javno označevanje branilk Ustave, češ da so v »abortivnem lobiju«, nas spodbuja k zahtevi, da državne institucije, ki so pristojne in odgovorne za preprečevanje in ustavljanje sovražnega govora proti katerikoli družbeni skupini, torej tudi v tem primeru, učinkovito opravijo svojo dolžnost. Rezilna žica in vojska na mejah, javne molitve pred porodnišnico, rasistični in islamofobični shodi proti beguncem s parolo: »Ne na mojem dvorišču«, so znamenja istega procesa, tj. umiranja demokracije, umiranja enakosti, umiranja človečnosti in solidarnosti med ljudmi. Temu se ob 8. marcu, mednarodnem dnevu žensk, v imenu temeljne enakosti in nujne solidarnosti med ljudmi, najodločneje postavljamo po robu. Današnje razmere nam kažejo, da bomo sicer izredno težko ohranile že doseženo raven enakosti med spoloma, kaj šele, da bi lahko spodbudile kakršno koli uspešno napredovanje v politiki enakosti spolov.

Sonja Lokar, predsednica Ženskega lobija Slovenije

DRUŠTVO ŽENSKI LOBI SLOVENIJE Dalmatinova 4,  1000 Ljubljana

telefon: 070 611 213 e-naslov: zenskilobi@gmail.com www.zenskilobi.si

IN še nekaj branja na to temo dr. Milice Antić Gaber:

http://spol.si/blog/2016/03/07/izjava-ob-8-marcu/

http://metadekleta.metinalista.si/dr-milica-antic-gaber-zmoremo/

 

 

Mednarodni dan maternega jezika

Mednarodni dan maternega jezika (International Mother Language Day (IMLD))

Tema letošnjega dne, 21. 2. 2016, je kvalitetna izobrazba, poučevanje jezika in dobri rezultati učenja, katerega temelj je dobro poznavanje maternega jezika. Materni jezik je vir jezikovne raznolikosti sveta, pomemben je  tudi v večjezikovnih okoljih.

Mednarodno združenje izobraženk (GWI) sporoča:

“GWI advocates for non-traditional forms of education and innovative approaches to education for inclusivity in education for all women and girls in indigenous societies or remote areas.”

Predavanje dr. Bogdana Dolenca bo februarja

V ponedeljek, 22. februarja 2016 ob 17 uri na Cankarjevi 1/IV, Ljubljana, ste vabljeni na zanimivo predavanje dr. Bogdana Dolenca, docenta na Teološki fakulteti, z naslovom “Vloga žensk pri vzpostavljanju svetovnega miru v okviru ekumenizma”.

Podrobnosti sledijo. Rezervirajte si čas.

Novoletno srečanje v decembru

Spoštovane članice, drage kolegice,

 vljudno vas vabimo na redno mesečno srečanje našega združenja,

ki bo v ponedeljek, 14. decembra 2015 ob 17h v prostorih SSK, Cankarjeva 1/IV v Ljubljani.

“ZIMSKA PRAVLJICA” 

Zakaj ne bi enkrat decembrskega srečanja preživeli v družbi mlajše generacije? Vabimo vas na  predstavitev kratkega programa s pesmimi in recitacijami, s katerimi nam bodo praznično vzdušje pričarali učenci Osnovne šole BežigradPregledale bomo glavne dosežke ZUIS-a v preteklem letu in pokukale v prihodnje načrte.

Srečanje bomo nadaljevale ob sproščenem klepetu in prigrizku. Če boste tudi sami prispevali kakšno dobroto, sporočite Elizabeti (tel.:  031 497 308).

Zaključek približno ob 19h.

Vabilo – november 2015 – Erika Brajnik

V ponedeljek, 16. novembra 2015 ob 18. uri na Cankarjevi 1/IV, Ljubljana, ste vabljene na zanimivo srečanje z naturopatinjo in avtorico Eriko Brajnik, z naslovom

“Naturopatija in zdravje” . 

Svoja spoznanja je strnila v knjigo, ki jo nam bo predstavila, Probiotiki, imunski sistem in rak.

Pripeljite vse, ki jih naša gostja in tema zanimata, dobili boste nov vpogled v to, kaj določa naše zdravje.

Vabilo – oktober 2015

V ponedeljek, 19. oktobra 2015 ob 17. uri na Cankarjevi 1/IV, Ljubljana, ste vabljeni na zanimivo srečanje z Mileno Miklavčič, z naslovom “Kaj bi morali vprašati naše stare starše, pa jih nismo”. 

Konec leta 2014  je izšla ena najbolj branih knjig v Sloveniji, knjiga z etnološko vsebino, Ogenj, rit in kače niso za igrače. To knjigo, ki buri duhove in za katero pravijo, da bi jo moral prebrati vsak Slovenec, nam bo avtorica tudi predstavila.  Pridite vsi, ki vas naša gostja in tema zanimata.