Januarska delavnica

V januarju zainteresirane vabimo na delavnico  “ZUIS- naši temelji in naši cilji”, kjer ste vabljene, da prispevate svoje mnenje in poveste, kaj si želite v združenju in kako si predstavljate njegov razvoj, namignete, kaj  lahko same prispevate k uresničevanju tega razvoja.  Delavnica bo potekala v manjših skupinah, zato ni strahu, da ne bi prišle do besede. Vabljene ste na srečanje sredo 28. januarja ob 17h v prostore Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi 1 v Ljubljani (4. nadstropje).

V IFUW poteka debata o spremembi imena

Kot članice svetovne zveze izobraženk spremljamo dogajanje v IFUW. Vroča debata poteka o spremembi imena IFUW. Sprašujejo se, ali je bolje ‘university women’ ali ‘graduates’. Predlog za novo ime je Graduate Women International. In kot povsod so tudi pri nas mnenja deljena.

25. november: Dan boja proti nasilju nad ženskami

Pred 15 leti je Generalna skupščina Združenih narodov 25. november razglasila kot mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami.

To, kar se dogaja številnim ženskam zato, ker so ženske, prizadeva tudi izobraženke, le da je pri njih pečat molčečnosti še težji. ZUIS od leta 2012 sodeluje v mednarodnem projektu Nasilje v družini, ki ga doživaljajo izobraženke (Grundtvig project Domestic Violence Met by Educated Women). Tako smo na nedavni konferenci v Ljubljani problematiko in njeno reševanje predstavili tujim partnerjem in javnosti. Eden od cijev konference je povečati zavedanje, kako pomembno je preprečevanje in reševanje nasilja v odnosih med ljudmi za družbo nasploh. Vsi potrebujemo družbo, ki temelji na zdravih odnosih. (D. Teran)

Preliminarni program projektnega srečanja v Ljubljani

Aside

Konferenca – Delavnica / Conference – Workshop

Nasilje nad izobraženimi ženskami v domačem okolju / Domestic Violence Met by Educated Women (DVMEW)
Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije /Slovenian Union of University Women

Prihod udeležencev / Arrival: Četrtek, 6. November 2014 / Thursday, 6th November 2014Optional evening meeting at City Hotel

Petek, 7. november 2014 / Friday, 7th November

Kraj / Venue: Teološka fakulteta UL / Faculty of Theology, Poljanska cesta 2, Ljubljana

9.30-10.00: Pozdravni nagovor / Welcome address: prof. dr. Maja Makovec Brenčič, prorektorica Univerze v Ljubljani / Vice-Rector, University of Ljubljana

Nagovor / Address by Ms. Edith Lommerse, predsednica Evropskega združenja izobraženk / President of University Women of Europe

10.00-11.00: Vlasta Nussdorfer, Varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije / Ombudsman of the Republic of Slovenia: Nasilje ne izbira žrtev (Violence does not select its victims), predavanje

11.00-11.15: odmor za kavo / coffee break

11.15-12.15: Dr. Christian Gostečnik, dekan Teološke fakultete UL / Dean of the Faculty of Theology; Dr. Tanja Repič Slavič, Dr. Saša Poljak Lukek: Skrite in zamolčane žrtve (Victims, hidden and slighted), predavanje

12.15-14.00: Odmor za kosilo / Lunch break

14.00-14.45: Maja Plaz, predsednica SOS telefona / president of SOS telefon – Nasilje nad ženskami ne pozna izobrazbenih razlik (Violence against women knows no differences in education), predavanje

14.45- 15.30: Martina Jenkole, Združenje univerzitetnih izobraženk Slovenije / Slovenian Union of University Women  – Otroci, žrtve domačega nasilja (Children, victims of domestic violence), predavanje

15.30-15.45: odmor za kavo / coffee break

15.45-16.30: Katja Zabukovec Kerin, Društvo za nenasilno komunikacijo / DNK – Psihično nasilje nad ženskami v intimnopartnerskih odnosih (Psychological violence against women in intimate parter relationships), predavanje

16.30-17.15: Ms. Sarah Irek & Mr. Arne Kohrs, DVMEW : Kako zmanjšati nasilje nad ženskami, razmišljanje v kontekstu projekta (How to Reduce Violence against Women. Basic Considerations), predavanje.

19.00: Večerja / Conference Dinner

 Sobota, 8. november 2014 / Saturday, 8th November

Kraj / Venue: City Hotel, Dalmatinova ulica 15,T (+386 (0) 1 239 00 00

 9.00-11.00: Delavnica / Workshop:

Primeri dobrih praks in zaznavanje izrazitih obeležij nasilja nad izobraženimi ženskami v domačem okolju / Examples of good practices in reference to identified special characteristics of domestic violence met by educated women

Delavnica – skupinsko delo / Workshop circles: Pomoč, ki jo nudijo inštitucije / Institutional help; Neformalna pomoč / Informal help; Mlade nezaposlene izobraženke – kako reševati njihove problem / Young unemployed educated women – identifying paths towards solutions

Poročanje o rezultatih skupinskega dela / All participants of circles will be encouraged to give their input.

11.00-11.15: odmor za kavo / coffee break

11.15-12.15: Predstavitev dosedanjega dela sodelujočih projktnih partnerjev po državah / Recent activities of the project partners (reports of individual countries)

12.15-13.30: Odmor za kosilo / Lunch break

13.30-15.00: Posvetovanje o nadaljevanju projekta / Next steps within the project

Ocena srečanja v Ljubljani / Evaluation of the meeting in Ljubljana

Ca. 16.00 Voden ogled po Ljubljani (ali sprejem na županstvu) / Guided Tour of Ljubljana or a Reception by the Mayor of Ljubljana

18.30: Večerja / Conference Dinner

Sunday November 9th  

Departure

IFUW novice – o dobitnici letošnje Nobelove nagrade za mir Malali Yousafzai

Malala je vzornica

Nobel Peace Prize 2014
IFUW strongly commends Malala Yousafzai and Kailash Satyarthi, this year’s winners of the Nobel Peace Prize. The momentous occasion pays due recognition to the remarkable advocacy efforts in the field of education and children’s rights championed by both individuals, despite the numerous threats and challenges they have faced. Ms. Yousafzai is particularly iconic for IFUW’s mission given her inspirational stand for the education of girls in Pakistan, enduring extreme adversity and personal sacrifice in the process. IFUW’s President Catherine Bell congratulated Ms. Yousafzai by way of letter, describing her as “a role model for all girls”. Her resilience is proof that the universal right to education applies to all people, of all nations. States must ensure that all students – especially vulnerable girls – are protected from violence, extremism and harassment. It is essential that they are provided with a secure learning environment and safe passage to and from school.

Pregled aktivnosti pri projektu Nasilje v družini pri izobraženkah

Srečanje v LJUBLJANI 7. in 8. novembra 2014

Priprave na projekt – pregled aktivnosti

Začetki projekta o nasilju v družini pri izobraženkah segajo v leto 2011. Natančnejše snovanje je potekalo junija 2012 v Helsinkih, na letni skupščini evropskih združenj univerzitetnih izobraženk (UWE – University Women of Europe). Predstavnice držav udeleženk so izrazile interes za sodelovanje, določile smo nekaj osnovnih točk – opredelile temo in področje našega interesa, podatke, ki jih moramo zbrati, razmišljale o rezultatih, ki jih želimo doseči. Temo smo začele obravnavati na sestankih upravnega odbora ZUIS.

Od 8. do 10. novembra 2012 je potekal pripravljalni sestanek v Kielu v Nemčiji, ki pa se ga slovenske predstavnice zaradi neuspešne prijave na sredstva za mobilnost nismo udeležile. Smo pa sodelovale preko Skype povezave in dobile informacije o dogajanju. Za kandidiranje smo se odločile predstavnice Finske, Nemčije, Švedske, Romunije, Bolgarije in Slovenije), razpravljale smo o prispevkih posameznih članic in o nadaljnjih pripravah na projekt. Dogovorili smo se, da se srečujemo na Skype sestankih in se obveščamo o delu s projektom. Na sestankih ZUIS smo opredeljevale slovenski prispevek.

Na več sestankih na Skypu smo poročali o pripravah na prijavo projekta in reševali probleme. Projekt smo februarja 2013 prijavile na nacionalni agenciji Cmepius.

ZUIS-ove članice odbora so predlagale primerne partnerje za sodelovanje v projektu in tudi poiskale stike z njimi (SOS telefon, Fakulteta za socialno delo, Društvo za nenasilno komunikacijo itd.)

Nekatera od rednih predavanj so bila posvečena temi nasilja nad ženskami (Vlasta Nussdorfer: Nasilje nekoč in danes – poti reševanja – januarja 2013; dr. Darja Zaviršek: Obrazi nasilja nad ženskami v Sloveniji – maja 2013).

Junija 2013 smo dobile obvestilo o potrditvi projekta.

V ZUIS smo nadaljevale z iskanjem projektnih partnerjev.

Na konferenco, ki je potekala od 2. do 6. oktobra 2013, smo šle dve predstavnice ZUIS in predstavnica SOS telefona).Uvodna konferenca je predstavila težave izobraženih žensk – begunk iz drugih držav – in deklet iz izseljenskih družin na Švedskem. Udeleženke iz različnih držav smo spoznavale druga drugo in svoje poglede na temo, tudi preko intervjujev. Predstavnica SOS telefona je predstavila podatke o nasilju nad ženskami, ki zadevajo izobrazbo. Predstavljen je bil vprašalnik ZKE.

Članstvo ZUIS in javnost smo seznanile s projektom na javnem predavanju 20. novembra 2013.

26. novembra 2013 sva se dve članici udeležili mednarodne konference Fakultete za socialno delo “Nasilje nad ženskami in duševno zdravje v času ekonomske krize” v Ljubljani.

Z mednarodnimi partnerji smo nadaljevale priprave za naslednjo konferenco na sestankih preko skypa.

Slovenski partner SOS telefon se ni strinjal z vprašalnikom. ZUIS je za potrebe projekta vseeno zbral 10 izpolnjenih vprašalnikov.

Na konferenci v nemškem Paderbornu 21. in 22. marca 2014 smo bile tri slovenske predstavnice. Glavne točke predstavitev so bili zdravniški, sociološki in feministični pogledi na nasilje nad ženskami. Razreševali smo težave z vprašalnikom ZKE. Dopuščeno je bilo, da pripravimo lastne vprašalnike.

V aprilu 2014 smo se v Trubarjevi hiši literature v Ljubljani udeležile predstavitve knjige “Nasilje nad ženskami v Sloveniji”.

Aprila, maja in junija smo na sestankih upravnega odbora izdelovali lasten vprašalnik, ki je zdaj objavljen na spletni strani 1ka. (https://www.1ka.si/a/44694). Ukvarjali smo se tudi z vprašalnikom o problemih mladih nezaposlenih izobraženk, torej o temi, ki je slovenski prispevek k projektu. Med članicami smo pridobivale dodatne sodelavke pri projektu.

Med 6 in 8 junijem 2014 smo se udeležile konference v Romuniji. Gostiteljice so predstavile stanje v Romuniji glede prepovedi približevanja, varne hiše, socialno delo z otroki iz nespodbudnih okolij, nove možnosti izobraževanja za Romkinje. Slovenke smo predstavile osnutek novega vprašalnika.

Članice odbora smo se v maju in juniju sestale s predavatelji, ki smo jih povabile na slovensko konferenco. Vzpostavljen je kontakt z Zavetiščem za brezdomce Kranj in Materinskim domom Karitas.

Nadaljujemo z organizacijskim delom, ki bo svoj vrhunec doseglo na slovenski konferenci 7. in 8. novembra 2014.